Pista

Trobada social atlètica del club

El dissabte 31 de Març es va celebrar el I Control social del C.A. Malgrat

Agraïm la col·laboració de tots els pares i mares amb la seva feina de jutges, i a tots els atletes la seva perticipació.

Resultats